Salı , Haziran 2 2020
Home / Amacımız

Amacımız

Türkiye dışında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türk soyluları, Türk kültürü etrafında ve bir platformda buluşturmaktır. Türklerin bulunduğu bütün coğrafyalardan, mensubu oldukları veya yaşadıkları ülkelerin yasalarına uyarak işbirliği aranacaktır. Din, mezhep ve her türlü sosyal, felsefi, ekonomik ve politik farklılıkların dışında, sadece kültür, sanat ve eğitim gibi evrensel insani değerler çerçevesinde,Türkler arası işbirliği kurmaktır. Türkler arası ve dünya barışına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Hiçbir surette, kin, nefret, düşmanlık, dışlama, aşağılama, öteleme gibi, insanlık ve çağ dışı davranış ve yöntemler kullanılmayacaktır. Bu oluşum barış ve insani prensipler üzerine kurulmuştur. Bunlara ilave olarak, dünyanın çeşitli bölgelerinde hak ve hukuku gasp edilmiş Türk soylu toplulukların haklarının ve sorunlarının dünyaya duyurulması ve kamuoyu desteğinin sağlanması hususunda çalışmalar yapılacaktır. Örneğin ülke nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen İran’da yaşayan Türklerin hiçbir hak ve hukuku yoktur. Dillerini kullanamıyorlar, basın-yayın yapamıyorlar, kimliklerini koruyarak devlette ve toplumsal hayatta belli makam ve görevlere gelemiyorlar. Irak ve Suriye Türkleri de benzer sorunlar yaşamaktadır. Amacımız, dünya Türklerinin sesi olmak, onların toplanma platformu olmaktır. Aralarında tanışma, buluşma, kaynaşma ve dayanışmalarını sağlamak veya yardımcı olmaktır. Küreselleşen dünyada sanat, kültür ve insani değerlere Türk kültüründen katkı sağlayarak Türk kültürünü küreselleşmenin bir parçası yapmaktır.